სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

 

 

უნივერსიტეტის მიერ დაფუძნებულია სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური  მედიცინა» - ISSN 1512-0392

სარედაქციო კოლეგიაში შედიან საქართველოს, ევროპისა და აშშ მეცნიერები

ჟურნალი შეტანილია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა სა სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ნუსხაში, რომელის აუცილებელია დისერტაციების დასაცავად

ჟურნალში იბეჭდება შრომები და კონფერენციის მასალები სხვადასხვა ქვეყნებიდან

გამოქვეყნებული სტატიების რეფერატები იბეჭდება საქართველოს ტექინფორმის "ქართულ რეფერატულ ჟურნალში" (www.tech.caucasus.net)

ჟურნალის მთავარი რედაქტორია აკადემიკოსი ნინო ჯავახიშვილი

ჟურნალის გამომცემლები არიან პროფესორები ჯ. სილაგაძე და ბ. კორსანტია

ჟურნალში სტატიები ქვეყნდენა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე

ჟურნალი ელექტრონული ფორმით გამოდის, განთავსებულია ინტერნეტში და შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

www.jecm.ge

sistemaსისტემაში შესვლა
bmulebiსასარგებლო ბმულები
artmedia