სიახლეები

კონკურსი აკადემიური პერსონალის შესარჩევად

ცხადდება კონკურსი აკადემიური პერსონალის შესარჩევად შემდეგ დისციპლინებში:

 • წამალთა ტექნოლოგია;
 • ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა;
 • სოციალური ფარმაცია;
 • ფარმაცევტული ბიზნესის ორგანიზაცია;
 • ფარმაკოკინეტიკა;
 • ფარმაცევტული  ინფორმაცია;
 • სამკურნალო  საშუალებათა სტანდარტიზაცია;
 • ფარმაცევტული მარკეტინგი;
 • ადამიანის  ნორმალური ანატომია;
 • ადამიანის  ნორმალური ფიზიოლოგია;
 • სამედიცინო ბიოლოგია;
 • არაორგანული ქიმია;
 • ორგანული ქიმია;
 • პათფიზიოლოგია;
 • ბიოქიმია.

 

საბუთები მიიღება    8  ივლისიდან    25  ივლისამდე.

 

მსურველებმა საკონკურსო კომისიას უნდა წარუდგინონ  შემდეგი დოკუმენტები (ელექტრონული ვერსია):

 

 • განცხადება;
 • CV;
 • 1 ფოტოსურათი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • სასწავლო  კურსის სილაბუსი და კალენდარული გეგმა (15 სასწავლო კვირაზე სემესტრში).

 

university@interpharm.edu.ge

sistemaსისტემაში შესვლა
bmulebiსასარგებლო ბმულები
artmedia