აკრედიტაცია

უნივერსიტეტ ~ინტერფარმი+~ ორჯერ აქვს მინიჭებული ინსტიტუციური აკრედიატია:

8.02.2005 წ.

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაციის საბჭოს  გადაწყვეტილება N 2–19/240.

3.12.2007 წ.

 ს.ს.ი.პ. განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს  გადაწყვეტილება N 63/ს.

sistemaსისტემაში შესვლა
bmulebiსასარგებლო ბმულები
artmedia