მონაცემთა ბაზები

EBSCO Publishing

წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობო გამოცემების უდიდეს კოლექციას.

მოიცავს:11000–ზე მეტ დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტითაა),

მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ამერიკისა და 

რუსეთის უმნიშვნელოვანესი გაზეთებისსრული სტატიებს ძალზე 

მოხერხებულ და ეფექტურის საძიებელს.

 

http://search.ebscohost.com/

 

Cambridge University Press 

მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ

 230 ჟურნალს შემდეგ დარგებში: ამერიკანისტიკა; არქეოლოგია და ანთროპოლოგია;

 აფრიკის, აზიისა და ევროპის შესწავლა; ბიზნესი; ბიოლოგია; საინჟინრო 

 მეცნიერებები;ხელოვნებათმცოდნეობა; ისტორია; კომპიუტერული მეცნიერებები;

მათემატიკა; მეცნიერება მიწის შესახებ; ეკოლოგია; სამართალმცოდნეობა;

 თეოლოგია; სოფლის მეურნეობა; სოციოლოგია, ფილოსოფია, ეკონომიკა;

 ენათმცოდნეობა დაფილოლოგია.

 

http://journals.cambridge.org/action/login

 

BioOne

 

http://www.bioone.org/

მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს 166 სამეცნიერო ჟურნალს ბიოლოგიისეკოლოგიისა 

და ბუნების შემსწავლელი მეცნიერებების სფეროდან. მასში გამოქვეყნებულია

ამერიკის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის წევრი

ორანიზაციების (სამეცნიერო საზოგადოებები,  მუზეუმები და სხვა კვლევითი 

 ორგანიზაციები) მასალები.

sistemaსისტემაში შესვლა
bmulebiსასარგებლო ბმულები
artmedia